Sadik Bahtić

Sadik Bahtić

Sadik Bahtić, bivši poslanik u državnom parlamentu, rođen je 1957. godine u Šehovcima kod Sanskog Mosta. Ekonomski fakultet je završio u Banjoj Luci. Magistrirao je 2006. godine na Panevropskom Univerzitetu „Apeiron“ u Banjoj Luci, a na istom privatnom univerzitetu je i doktorirao četiri godine poslije. Živi sa suprugom Sabinom sa kojom ima kćerku Azru. Bahtić je isprva radio u državnim firmama: banjalučkom AIPK-u i sarajevskom UPI-ju, a pred rat ulazi u privatni biznis sa firmom „Bahtić Commerce“ u kojoj je bio direktor do 2002. godine. Nakon završetka političke kerijere 2011. godine postaje docent na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku. Karijera Bahtić je bio član Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) od njenog osnivanja 1996. godine. U narednih petnaest godina biran je na rukovodeće funkcije Stranke u Unsko-sanskom kantonu (USK), a jedno vrijeme se nalazio na čelu Kantonalnog vijeća SBiH. Stranku je napustio 2011. godine. On je 2002. godine izabran za poslanika u Skupštini USK-a, a nakon četverogodišnjeg mandata ulazi u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Bahtić nije kandidat na općim izborima 2014. godine. Bahtić je 2006. godine pravosnažno osuđen na uvjetnu kaznu zatvora od pet mjeseci zbog prevare koju je počinio u vrijeme dok je bio predsjednik Kantonalnog vijeća SBiH USK-a. Imovina Ovaj bivši parlamentarac je vlasnik kuća u Sanskom Mostu i Bihaću te stana u Sarajevu. Suvlasnik je sedam duluma ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Adem
Ime majke: Šuhra
Datum rođenja: 18. Dec. 1957.
Mjesto rođenja: Šehovci, Sanski Most
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Sabina
Imena djece: Azra

Stranačka Pripadnost

SBiH

Predsjednik Kantonalnog vijeća SBiH USK

Izvor: Sadik Bahtić / SBiH

1996.

2011.

SBiH

Član Izvršne komisije SBiH

Izvor: Sadik Bahtić / SBiH

1996.

2011.

SBiH

Potpredsjednik kadrovske komisije SBiH

Izvor: Sadik Bahtić / SBiH

1996.

2011.

SBiH

Član Općinskog savjeta Stranke za BiH Sanski Most

Izvor: Sadik Bahtić / SBiH

1996.

2011.

SBiH

Član

Izvor: SBiH

1996.

2011.

SBiH

Predsjednik Općinskog savjeta Stranke za BiH Sanski Most

Izvor: Sadik Bahtić

2009.

2010.

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola u Sanskom Mostu

Izvor: Sadik BahtićSrednje

Srednja tehnička škola u Sanskom Mostu

Izvor: Sadik Bahtić1976.

Visoko

Ekonomski fakultet u Banja Luci

Izvor: Sadik Bahtić1982.

Magisterij

Panevropski Univerzitet APEIRON Banja Luka

Izvor: Sadik Bahtić2006.

Doktorat

Panevropski Univerzitet APEIRON Banja Luka

Izvor: Sadik Bahtić2010.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Parlamentarna skupštine BiH 2010.
Parlamentarna skupštine BiH 2009.
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2006.
Imovinski karton 2002.
CCI 2009

CCI 2008
CCI 2007

Nekretnine


Dokumenti:

Izvadak iz knjige položenih ugovora (109 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (401 m2)
Izvadak iz knjige položenih ugovora (65 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (2.019 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (5.662 m2)
Imovinski karton 2010.

Imovinski karton 2006.
Imovinski karton 2002.

Sudski i istražni postupci

Ušteđevina


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.

Krediti


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2002.

Istraživačke priče

Namještanja tendera: mali rizik, veliki profit

Država oprostila krađu deviznih ušteđevina