Izet Banda

Izet Banda

Izet Banda je rođen 1955. godine u Bijelom Polju, u Crnoj Gori. Od 1966. živi u Brčkom, gdje je 1978. završio Višu ekonomsko-komercijalnu školu. Doktorirao je 2012. na Fakultetu za uslužni biznis u Novom Sadu. Oženjen je Šahom, s kojom ima dva sina - Jasmina i Aladina. Od 1977. godine bio je član Saveza komunista, a nakon raspada Jugoslavije, politički angažman nastavlja u Socijaldemokratskoj partiji BiH (SDP). Karijera U brčanskom preduzeću „Mladost“ počinje raditi 1979., a tri godine poslije prelazi u Auto-moto savez BiH – AMD Brčko, gdje ostaje do početka rata. U općinskoj administraciji Brčko radi od 1995. do 2000., a tada prelazi u Odjel za obrazovanje u Vladi Brčko Distrikta. Na izborima 2004. godine izabran je za poslanika u Skupštini Brčko Distrikta i na toj poziciji ostaje sve do Općih izbora 2010. godine, kada se kandiduje za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na ovu funkciju nije izabran, ali je postao delegat u Vijeću naroda RS. Od 2013. do 2014. godine je predavao na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, a od ove godine je docent na Ekonomskom fakultetu Evropskog univerziteta Brčko Distrikt. Od 2015. godine je dekan na Evropskom univerzitetu "Kallos" u Tuzli. Izet Banda je na Općim izborima 2014. godine bio kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali nije prošao. Imovina Banda u Brčkom ima kuću koja je, prema imovinskim kartonima, 2010. ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Zeko
Ime majke: Rahima
Datum rođenja: 10. Jun. 1955.
Mjesto rođenja: Bijelo Polje, Crna Gora
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Šaha
Imena djece: Jasmin i Aladin

Stranačka Pripadnost

Savez komunista Jugoslavije

Član

Izvor: Izet Banda

1977.

1990.

SDP BiH

Član

Izvor: Izet Banda

1990.

-

SDP BiH Općinska organizacija Brčko

Predsjednik

Izvor: Izet Banda

2003.

2009.

SDP BiH Predsjedništvo Općinske organizacije Brčko

Član

Izvor: Izet Banda

2009.

-

SDP BiH Regionalna organizacija za Regiju Brčko

Predsjednik

Izvor: Izet Banda

2009.

2015.

SDP BiH Glavni odbor

Član

Izvor: Izet Banda / SDP BiH

2009.

2014.

SDP BiH Nadzorni odbor

Član

Izvor: Izet Banda

2015.

-

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola u Brčkom

Izvor: Izet Banda1970.

Srednje

Srednja ekonomska škola u Brčkom

Izvor: Izet Banda1974.

Više

Viša ekonomsko-komercijalna škola u Brčkom

Izvor: Izet Banda1978.

Visoko

Fakultet za uslužni biznis u Novom Sadu

Izvor: Izet Banda2005.

Magisterij

Fakultet za uslužni biznis u Novom Sadu

Izvor: Izet Banda

-----

Banda je magistrirao na temu "Uloga eksterne revizije u sprječavanju prijevara, obmana i manipulacija - inspirirana zahtjevom povjeritelja."2008.

Doktorat

Fakultet za uslužni biznis u Novom Sadu

Izvor: Izet Banda2012.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2014. (PREPIS)
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2008.
Imovinski karton 2004.

Nekretnine


Dokumenti:

Zemljišnoknjižni izvadak (112 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (941 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (2.831 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (2.355 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (2.369 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (2.954 m2)

Zemljišnoknjižni izvadak (17.328 m2)
Imovinski karton 2014. (PREPIS)
Imovinski karton 2010.

Vozila


Dokumenti:

Imovinski karton 2014. (PREPIS)
Imovinski karton 2010.

Ušteđevina


Dokumenti:

Imovinski karton 2014. (PREPIS)
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2004.

Istraživačke priče

Premijer Dodik izdržava sina milionera