Lidija Korać

Lidija Korać

Lidija Korać, poslovna direktorica Socijademokratske partije BiH (SDP) rođena je 1958. godine u Imotskom. Diplomirala je 1983. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Sa suprugom Davorinom ima dvoje djece, sina Ivana i kćerku Antonelu. Napustila je Savez komunista 1989., a u SDP se učlanila 2008. godine čiji je član bila do 2017. godine. Karijera Korać je od 1984. do rata radila u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike BiH, a poslije rata se uključuje u izborne komisije i odbore. Od 2001. do 2004. bila je predsjednica Centralne izborne komisije (CIK), u kojoj kao članica ostaje do 2007. Tada postaje direktorica sarajevskog „Oslobođenja“. Na Lokalnim izborima 2008. godine je izabrana za vijećnicu u Općinskom vijeću Centar i Gradskom vijeću Sarajeva, a istovremeno obavlja i funkciju predsjedavajuće Općinskog vijeća Centar u Sarajevu. S obzirom da je u tom periodu bila odgovorna osoba u „Oslobođenju“, a sa kojim su državne institucije sklapale godišnje ugovore veće od 5.000 KM, CIK je Korać krajem 2009. godine kaznila sa 3.000 KM i izrekla joj četverogodišnju zabranu kandidiranja na bilo koju funkciju izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika. Korać je za CIN rekla da ona lično nije imala nikakvu materijalnu korist od toga što je istovremeno bila izabrani zvaničnik i direktorica „Oslobođenja“. Prema njenim riječima u tom periodu joj plata nije uvećana, a ovaj dnevni list je imao dvostruko manje prihode od ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Ante
Ime majke: Ivanka
Datum rođenja: 11. Nov. 1958.
Mjesto rođenja: Imotski, Hrvatska
Bračno stanje: Udata
Supružnik: Davorin
Imena djece: Ivan i Antonela

Stranačka Pripadnost

Savez komunista Jugoslavije

Član

Izvor: Lidija Korać1989.

SDP BiH

Član

Izvor: Lidija Korać / SDP BiH

2008.

2017.

SDP BiH Glavni odbor

Član

Izvor: Lidija Korać / SDP BiH

2009.

2014.

SDP BiH Predsjedništvo

Član

Izvor: Lidija Korać / SDP BiH

2009.

2014.

SDP BiH

Potpredsjednik

Izvor: Lidija Korać / SDP BiH

2013.

2014.

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola u Posušju

Izvor: Lidija Korać

1966.

1973.

Osnovno

Osnovna škola "Bratstvo i jedinstvo", Sarajevo

Izvor: Lidija Korać

1973.

1974.

Srednje

Treća gimnazija, Sarajevo

Izvor: Lidija Korać

1974.

1978.

Visoko

Pravni fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Izvor: Lidija Korać

1978.

1983.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2008.
Imovinski karton 2014. (PREPIS)

Nekretnine


Dokumenti:

Imovinski karton 2008.
Imovinski karton 2014. (PREPIS)

Vozila


Dokumenti:

Imovinski karton 2014. (PREPIS)

Sudski i istražni postupci

Ušteđevina


Dokumenti:

Imovinski karton 2014. (PREPIS)

Krediti


Dokumenti:

Imovinski karton 2014. (PREPIS)