Perica Jelečević

Perica Jelečević

Bivši federalni ministar rada i socijalne politike Perica Jelečević rođen je 1960. godine u Novom Selu kod Bosanskog Šamca. Diplomu ljekara stekao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, a na istom je fakultetu i magistrirao 1991. godine. Veći dio karijere proveo je kao ljekar u domovima zdravlja u Bosanskom Šamcu i Zvorniku, a potom i na Klinici za abdominalnu hirurgiju u Sarajevu i Ratnoj bolnici „Tolisa“. Nakon rata postaje direktor Opće, a potom i Županijske bolnice u Orašju. Živi na relaciji Zagreb–Orašje. Razveden je i ima tri sina – Jasmina, Dinka i Miru te kćerku Anju. Karijera Jelečević je bio član Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) od njenog začeća 1990. godine, a 16 godina kasnije prelazi u tek osnovanu stranku HDZ 1990. Prve dvije godine je bio predsjednik Županijskog odbora u Posavini, a potom dopredsjednik Stranke sve do 2013. Naredne godine je napustio HDZ 1990. Nakon odlaska sa mjesta direktora bolnice u Orašju, Jelečević se 2007. godine aktivnije uključuje u politiku kao ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). Jelečević nije uspio da osvoji dovoljan broj glasova na općim izborima 2010. godine i uđe u federalni parlament. No, godinu dana kasnije biva izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru u Zagrebu ispred kluba HDZ-a Hrvatske, gdje je bio do septembra 2015.  Trenutno nije član nijedne političke stranke u BiH. Jelečević nije kandidat na ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Anto
Ime majke: Manda
Datum rođenja: 25. Feb. 1960.
Mjesto rođenja: Novo Selo, Bosanski Šamac
Bračno stanje: Razveden
Supružnik:
Imena djece: Jasmin, Dinko, Anja i Miro

Stranačka Pripadnost

HDZ BiH

Član

Izvor: Perica Jelečević

1990.

2006.

HDZ 1990

Predsjednik županijskog odbora Posavskog kantona

Izvor: Perica Jelečević

2006.

2008.

HDZ 1990

Član

Izvor: Perica Jelečević

-----

*Jelečević od 2014. godine nije član nijedne političke stranke u BiH. Sada je član i zastupnik hrvatskog HDZ-a u Saboru RH.

2006.

2014.*

HDZ 1990

Dopredsjednik

Izvor: Perica Jelečević

2009.

2013.

Obrazovanje

NSS

Osnovna škola u Bosanskom Šamcu

Izvor: Perica Jelečević1975.

SSS

Gimnazija u Orašju

Izvor: Perica Jelečević1978.

VSS

Medicinski fakultet u Sarajevu

Izvor: Perica Jelečević1984.

Magisterij

Medicinski fakultet u Sarajevu

Izvor: Perica Jelečević1991.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Vlada FBiH 2010.
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2006.
CCI 2009
CCI 2009
CCI 2008

CCI 2007
Revizorski izvještaj MRSP FBiH za 2010. godinu

Dodatni Prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Zemljišnoknjižni izvadak (439 m2)
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2006.

Vozila


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.

Sudski i istražni postupci


Dokumenti:

Sud_Jelečević_01

Ušteđevina


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.

Istraživačke priče

Sportom do političke promocije

Do državne službe preko savjetničke pozicije

"Bijeli hljeb" NEZARAĐENA PLAĆA