Stranka za bolje Goražde

Esed Radeljaš

Esed Radeljaš je rođen 1958. godine u Jabuci kod Foče. Sa suprugom Mulom ima troje djece: Amru, ...
Stranke